SWAROVSKI STONE
Sort by
Show result
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 - SS30
RM120.00
RM280.00
 • Bling Bling Nail
 • Rhinestone 
 • Size: 6.41mm
 • Quantity : 5pcs
RM15.00
RM30.00
 • Bling Bling Nail
 • Rainbow Rhinestone
RM15.00
RM30.00
 • Bling Bling Nail
 • Rainbow Rhinestone
RM15.00
RM30.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS16 3.9mm
 • Quantity 12 pcs in the poly bag
RM38.90
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SSP10 / 2.85mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM15.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SSP8/ 2.35mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SSP8/2.35mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SSP6/ 2.0mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SSP9 / 2.65mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00
 • Genuine Swarovski Rhinestone
 • Make your nail Bling Bling Shine
 • Size: SS5 1.8mm
 • Quantity 100pcs in the bag
RM23.00
RM38.00